Cập nhật ngày: 11/08/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 34 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(14/8/2017)

Thứ Ba

(15/8/2017)

Thứ Tư

(16/8/2017)

Thứ Năm

(17/8/2017)

Thứ Sáu

(18/8/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Chiều: 15h00 làm việc với đoàn đánh giá chiến lược LN

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Nguyễn Đình Hùng

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

 

 

 

 

 

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.