Cập nhật ngày: 04/08/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 33 từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(07/8/2017)

Thứ Ba

(08/8/2017)

Thứ Tư

(09/8/2017)

Thứ Năm

(10/8/2017)

Thứ Sáu

(11/8/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 khai mạc Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Dự Hội nghị Sa mạc hóa (tại Hòa Bình)

Dự Hội nghị Sa mạc hóa (tại Hòa Bình)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h00 Dự Hội thảo góp ý luật       Lâm nghiệp        (tại VPQH)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc với Phân viện Bắc Trung Bộ (tại TP Vinh)

Làm việc với Phân viện Bắc Trung Bộ (tại TP Vinh)

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Học  tập Nghị quyết    Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc với Phân viện Bắc Trung Bộ (tại TP Vinh)

Làm việc với Phân viện Bắc Trung Bộ (tại TP Vinh)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Học    tập Nghị quyết      Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Học  tập Nghị quyết  Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Học tập Nghị quyết  Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Học  tập Nghị quyết    Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Dự tập huấn đánh giá độ chính xác bản đồ

Sáng: 08h30 Học  tập Nghị quyết    Trung ương 5    (hội trường tầng 7)

Dự tập huấn đánh giá độ chính xác bản đồ

Dự tập huấn đánh giá độ chính xác bản đồ

Dự tập huấn đánh giá độ chính xác bản đồ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác đại phương

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.