Cập nhật ngày: 04/05/2017

Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” tại Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đây là thành công quan trong của ngành Nông nghiệp và PTNT nói chung và Viện Điều tra, Quy hoạch rừng trong việc xây dựng các Chương trình, dự án ODA về lâm nghiệp.

           Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ .

Mục tiêu của dự án là khôi phục, phát triển và quản lý bền vững rừng ven biển nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng của vùng ven biển tại các tỉnh được lựa chọn và hỗ trợ xây dựng, triển khai các chính sách ưu tiên quan trọng phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” sử dụng vốn vay ưu đãi do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, với  tổng vốn đầu tư 180 triệu USD, (vốn vốn vay IDA từ WB 150 triệu USD, vốn đối ứng 30 triệu USD, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023, địa điểm thực hiện tại 08 tỉnh ven biển gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng là đơn vị được Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, văn kiện Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” tại Quyết định số 3609/QĐ-BNN- HTQT ngày 31/8/2016, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiên thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, qúa trình triển khai xây dưng phải phối hợp, tham vấn nhiểu tổ chức quốc tế, các bộ ban nghành cũng như làm việc với các địa phương, nhưng cán bộ và chuyên gia của Viện đã cố ngắng, nỗ lực hoàn thành Báo cáo tiền khả thi Văn kiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ, được các Bộ ngành thẩm định và các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

 Dự án được Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 548/QĐ –TTg ngày 21/4/2017, phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” tại Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đây là thành công quan trong của ngành Nông nghiệp và PTNT nói chung và Viện Điều tra, Quy hoạch rừng  trong việc xây dựng các Chương trình, dự án ODA về lâm nghiệp.

Một số hình ảnh hội đồng thẩm định Dự án

Nguồn: Nguyễn Nghĩa Hải KH-TC

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.