Cập nhật ngày: 28/12/2016

Ngày 22/12/2016, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

       Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 19/12/2016 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, ngày 22/12/2016, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện  Điều tra, Quy hoạch rừng; các đồng chí lãnh đạo Viện; Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

        Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên - Bí thư Đảng ủy khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Cụ thể là:

        1. Đảng ủy Viện có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ quan, đơn vị để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

        2. Cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia lớp học quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Viện tổ chức đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung Bản thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

        3. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ các nội dung của Nghị quyết để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

        4. Bí thư cấp ủy (từ bí thư chi bộ trực thuộc trở lên) xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy được giao cho cấp ủy cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hằng năm vào dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã trình bày những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4, khóa XII bao gồm:

        - Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

        - Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

        - Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

        - Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;

       - Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Một số hình ảnh

Nguồn:TCCB

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.