Cập nhật ngày: 10/08/2016

Ngày 05/8/2016, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

        Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 06/5/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 05/7/2016 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng về việc “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Ngày 05/8/2016, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

       Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Phan Thành Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; các đồng chí trong Ban lãnh đạo, BCH Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Viện và các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên - Bí thư Đảng ủy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Trong quá trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể:

- Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội nhằm nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác.

- Các đảng bộ, chi bộ và tổ chức đoàn thể trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện, Nghị quyết đại hội cấp mình, Chương trình hành động của Đảng uỷ Viện và đặc điểm tình hình của đảng bộ, chi bộ, đoàn thể để xây dựng Chương trình hành động sát thực, phù hợp, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Viện tổ chức đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp phát triển đất nước mà Đảng ta đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII và liên hệ thực tiễn công tác.

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội giúp người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác.

Một số hình ảnh Hội nghị

Nguồn: Đảng ủy - VP

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.