Cập nhật ngày: 19/01/2016

Chiều ngày 15/12/2015, tại trụ sở Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Đảng ủy Viện đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nhanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

       Chiều ngày 15/12/2015, tại trụ sở Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Đảng ủy Viện đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nhanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện  Điều tra, Quy hoạch rừng và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên thuộc các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã trình bày những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) gồm:

1. Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng;

2. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay";

3. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

4. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

5. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội và một số vấn đề quan trọng khác. 

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ trình bày những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI)

 

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: Văn phòng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.