Cập nhật ngày: 03/11/2015

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc giao nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt 2 năm 2014 cho các đơn vị và cá nhân trực thuộc Tổng cục lâm nghiệp.

Trên cơ sở Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2014-2015 đã được Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã hoàn thành hai Dự thảo “Tiêu chuẩn bản đồ hiện trạng rừng” và “Tiêu chuẩn bản đồ quy hoạch rừng”; đã tổ chức hội nghị góp ý tại cấp cơ sở.

          Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đề nghị quý cơ quan, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho hai Dự thảo trên.

(file đính kèm 1) (file đính kèm 2) (file đính kèm 3) (file đính kèm 4)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.