Cập nhật ngày: 03/12/2014

Nhằm triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc, kế hoạch 2014-2015; từ ngày 9 đến 13/11/2014, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức đoàn công tác do TS. Nguyễn Huy Dũng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đến làm việc tại các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình.

Nhằm triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc, kế hoạch 2014-2015; từ ngày 9 đến 13/11/2014, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức đoàn công tác do TS. Nguyễn Huy Dũng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đến làm việc tại các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình.

Đoàn công tác đã làm việc với Tổ kiểm kê rừng cấp tỉnh/Sở Nông nghiệp và PTNT về nội dung, kế hoạch, tổ chức thực hiện và trách nhiệm các bên trong triển khai dự án. Hai bên đã thống nhất và cam kết thực hiện nội dung sau:
 
- Các tỉnh, thành phố sớm ra Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh, tổ chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện, cấp xã.
- Hai bên phối hợp xây dựng phương án tổ chức, kế hoạch thực hiện điều tra, kiểm kê rừng.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố sớm cung cấp tài liệu, số liệu bản đồ liên quan theo Văn bản số 1705/TCLN-KL ngày 30/10/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp cho đơn vị thực hiện điều tra rừng.
- Tổ chỉ đạo cấp tỉnh thông báo Ủy ban nhân cấp huyện, xã tuyên truyền cho người dân và các chủ rừng nắm được mục tiêu, kế hoạch, nội dung dự án điều tra kiểm kê rừng; hỗ trợ và tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện công tác điều tra rừng trên địa bàn.
- Viện sớm triển khai và bàn giao kết quả điều tra rừng cho tỉnh thực hiện kiểm kê rừng. Đồng thời, Viện hỗ trợ công tác tập huấn cấp tỉnh, chuyển giao các công nghệ mới như phần mềm xây dựng CSDL tài nguyên rừng bằng công nghệ GIS, sử dụng ảnh Viễn thám trong công tác kiểm kê, cập nhật và quản lý dữ liệu tài nguyên rừng.
- Viện Điều tra, Quy hoạch rừng sẽ phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ về Điều tra, Quy hoạch, Dự án đầu tư phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
Một số hình ảnh của đoàn công tác:
 
 
 


KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 3 VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG VỚI BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ RỪNG CÁC TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG NĂM 2014-2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.