Cập nhật ngày: 21/11/2014

Ngày 12/8/2014 Tổ chức FAO, Dự án UNREDD pha II Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Cục Kiểm lâm và Dự án NFA đã tổ chức cuộc họp thảo luận và nhất trí về việc tăng cường sự phối hợp các chương trình dự án trong việc thực hiện công tác điều tra theo dõi tài nguyên rừng quốc gia và sự cần thiết cải tiến và triển khai thực hiện việc điều tra, theo dõi lâu dài và liên tục tài nguyên rừng toàn quốc. Các ý kiến tập trung vào các điểm sau:

1)   Đối với Chương trình UNREDD, Hệ thống theo dõi rừng quốc gia (NFMS) đáp ứng hai chức năng chính: cung cấp thông tin về diễn biến diện tích và trạng thái rừng toàn quốc phục vụ công tác hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch quản lý rừng và sử dụng đất đồng thời phục vụ các yêu cầu báo cáo quốc tế, bao gồm REDD+ và báo cáo đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu của FAO (FRA) theo định kỳ mà Việt Nam đã cam kết;

 

 

2)   Chương trình điều tra theo dõi tài nguyên rừng toàn quốc và Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng có các chức năng riêng rẽ khác nhau song bổ sung cho nhau. Thành quả của cả hai chương trình sẽ đáp ứng vai trò quan trọng trong việc thiết kế Khung quản lý rừng, quy hoạch và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng ở Việt Nam. Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng rất chi tiết gắn với chủ rừng ở cấp độ quản lý và kế hoạch vi mô, tuy nhiên chi phí thực hiện lớn, số liệu, thông tin có được không phù hợp cho việc đánh giá thay đổi về diện tích và trạng thái rừng ở cấp độ quốc gia, do được thiết kế về cơ bản để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các chủ và đơn vị quản lý rừng, không được thiết kế theo kiểu Hệ thống theo dõi rừng quốc gia (NFMS) ổn định với hệ thống các ô mẫu điều tra cố định. Hoạt động cập nhật diễn biến rừng hàng năm do Cục Kiểm lâm thực hiện thực chất là câp nhật theo dõi diễn biến rừng về mặt diện tích trên cơ sở kết quả Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng và tổng hợp theo các cấp đơn vị hành chính;

 

3)   Nhằm thực hiện Chương trình REDD+ cấp quốc gia, Việt Nam phải xây dựng một Hệ thống theo dõi rừng quốc gia (NFMS) bao gồm cả Hệ thống Đo lường, Báo cáo và Kiểm chứng (MRV) về giảm phát thải. Vì vậy Chương trình điều tra theo dõi đánh giá tài nguyên rừng toàn quốc Chu kỳ 5 cần phải được triển khai thực hiện để đảm bảo tính theo dõi liên tục, ổn định và lâu dài đáp ứng nhu cầu trong nước và các cam kết quốc tế;

 

4)   Phương pháp tiếp cận mới điều tra theo dõi tài nguyên rừng toàn quốc do Dự án NFA đề xuất đã được kiểm tra, thẩm định bởi các chuyên gia quốc tế độc lập của FAO và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (US Forest Service)và được đánh giá là hệ thống có chất lượng cao. Với phương pháp này, chi phí thực hiện ước tính xấp xỉ 1 triệu USD/1 năm.Phương pháp sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình giá rẻ (hoặc miễn phí) như ảnh vệ tinh LandSat8, DMCi… kết hợp với hệ thống các ô mẫu điều tra cố định đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả cho công tác giám sát, theo dõi lâu dài tài nguyên rừng. Chương trình UNREDD Việt Nam pha II, Cục Kiểm lâm, Dự án NFA vàViện Điều tra, Quy hoạch rừng ủng hộ và đề nghị phê chuẩn Phương pháp này để thực hiện Chu kỳ V Chương trình điều tra đánh giá theo dõi tài nguyên rừng toàn quốc;

 

5)       Cùng với Dự án NFA, Chương trình UNREDD Việt Nam pha II sẽ hỗ trợ Viện Điều tra quy hoạch rừng trong việc xây dựng Dự án NFA pha II nhằm thực hiện Chu kỳ V - Chương trình điều tra đánh giá theo dõi tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn 2016 -2020. Chương trình này sẽ được phối hợp kết nối với Chương trình cập nhật số liệu hàng năm tại tất cả các tỉnh trên cơ sở số liệu, kết quả của Dư án Tổng điều tra kiểm kê rừng 2013-2016.

 


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.