Cập nhật ngày: 21/11/2014

 

TT

Tên đề tài dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Các đề tài/nhiệm vụ sẽ kết thúc năm 2012 (05 đề tài/nhiệm vụ)

1

Đề tài: Nhiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá tiềm năng đất đai theo FAO vào quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp ở cấp vi mô

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Văn phòng Viện Điều tra Quy hoạch rừng

2010- 2012

2

Nghiên cứu xây dựng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống các quy định kỹ thuật về bản đồ dạng số trong ngành lâm nghiệp

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Văn phòng Viện Điều tra Quy hoạch rừng

2011- 2012

3

Nghiên cứu nâng cao khả năng tự động trong giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trung tâm Tài nguyên và môi trường Lâm nghiệp

2010- 2012

4

Đề tài: Nghiên cứu phát triển cây Đài hái (Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn)

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trung tâm Tài nguyên và môi trường Lâm nghiệp

2010- 2012

5

Đề tài:  Nghiên cứu mô hình Stella trong công tác quản lý và dự báo biến động tài nguyên côn trùng rừng tại các khu rừng đặc dụng của Việt Nam

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

2012

Các đề tài/nhiệm vụ tiếp tục năm 2013 (06 đề tài/nhiệm vụ)

1

Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2, của rừng ngập mặn ở khu vực phía Bắc Việt Nam

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Văn phòng viện

2011- 2013

2

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Voọc đen má trắng (Trachypithecus francoisi) tại khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ

2012- 2013

3

Đề tài: Thu thập mẫu tiêu bản cho Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

2012

4

Đề tài : Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phân chia các phân khu chức năng của rừng đặc dụng Việt nam

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trung tâm Tài nguyên và môi trường Lâm nghiệp

2011- 2013

5

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở xây dựng mô hình GIS và nâng cao khả năng tự động giải đoán ảnh vệ tinh SPOT5 phục vụ công tác quản lý và điều tra rừng

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trung tâm Tư vấn và Thông tin Lâm nghiệp

2012- 2013

6

Nhiệm vụ: Đánh giá toàn diện thiệt hại tài nguyên do hậu quả của chất độc hóa học do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam

 

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trung tâm Tư vấn và Thông tin Lâm nghiệp

2012- 2013

 

Phòng KHKT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.