Cập nhật ngày: 21/11/2014

TT

Nội dung

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Báo cáo tóm tắt

 

Viện Điều tra quy hoạch rừng

 

 

 

1

Thu thập mẫu tiêu bản cho bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam

Ths. Quách Quỳnh Nga

Hàng năm

Download

2

Nghiên cứu xây dựng phần mềm phục vụ quản lý và khai thác tài liệu điều tra quy hoạch rừng.

KS. Nguyễn Quang Vinh

2010-2011

Download

3

Nghiên cứu ứng dụng  phương pháp đánh giá tiềm năng đất đai theo FAO vào quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp ở cấp vi mô.

Ths. Phạm Văn Việt

2010-2011

Download

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trữ lượng các trạng thái rừng khoanh vẽ trên ảnh SPOT 5 phục vụ chương trình tổng điều tra, kiểm kê rừng

KS. Võ Văn Hồng

2010-2011

Download

5

Nghiên cứu phương pháp quy hoạch cảnh quan để quản lý rừng và đất rừng bền vững

Ths. Nguyễn Văn Sơn

2010-2011

Download

6

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát và đánh giá tài nguyên rừng phục vụ quản lý và phát triển lâm nghiệp cấp huyện

KS. Vũ Ngọc Sinh

2010-2011

Download

7

Nghiên cứu phát triển cây Đài hái

ThS. Nguyễn Quốc Dựng

2010-2012

Download

8

Nghiên cứu mô hình stella trong công tác quản lý và dự báo biến động tài nguyên côn trùng rừng tại các khu rừng đặc dụng của Việt Nam.

Ths. Lưu Hoàng Yến

2011-2012

Download

9

Nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của rừng ngập mặn ở khu vực phía Bắc Việt nam

TS. Nguyễn Phú Hùng

2011-2013

Download

10

Nghiên cứu cơ sở khoa học & thực tiễn phân chia các phân khu chức năng của rừng đặc dụng Việt Nam.

TS. Nguyễn Huy Dũng

2011-2013

Download

11

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống các quy định kỹ thuật về bản đồ dạng số trong ngành lâm nghiệp

KS. Mai Văn Tĩnh

2011-2012

Download

KHKT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.